مرکز هواشناسی- میزان بارش- بارندگی سال زراعی جاری-دمای هوا- سازمان هواشناسی
میزان بارش 14/07/92

میزان بارش 16/07/92

میزان بارش 17/07/92

میزان بارش 18/07/92

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1392ساعت 12:5  توسط مهدی بستانی | 

اين عكس هر چند ساعت يكبار آپديت ميشود

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1392ساعت 11:41  توسط مهدی بستانی | 

اين عكس هر چند ساعت يكبار آپديت ميشود

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 21:28  توسط مهدی بستانی | 

میزان بارش در شهرستان

ارسنجان

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

جندق

0

میزان بارش در شهرستان

مرودشت

0

 

میزان بارش در شهرستان

نيستانک

0

میزان بارش در شهرستان

آرموت

0

 

میزان بارش در شهرستان

ميمه و وزوان

0

میزان بارش در شهرستان

تهران

0

 

میزان بارش در شهرستان

ورزنه

0

میزان بارش در شهرستان

فيروز كوه

0

 

میزان بارش در شهرستان

قلعه شاهرخ

0

میزان بارش در شهرستان

نساء

0

 

میزان بارش در شهرستان

اسکندري

0

میزان بارش در شهرستان

سيرا

0

 

میزان بارش در شهرستان

برزوک

0

میزان بارش در حوزه آبریز

سد امير کبير

0

 

میزان بارش در شهرستان

چاه بهار

0

میزان بارش در شهرستان

لتيان

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

سد بمپور

0

میزان بارش در حوزه آبریز

پلور

0

 

میزان بارش در شهرستان

هوشك سروان

0

میزان بارش در شهرستان

اراك

0

 

میزان بارش در شهرستان

زاهدان

0

میزان بارش در شهرستان

احمد آباد ساوه

0

 

میزان بارش در شهرستان

زابل

0

میزان بارش در شهرستان

شازند

0

 

میزان بارش در شهرستان

مريوان

0

میزان بارش در شهرستان

دليجان

0

 

میزان بارش در شهرستان

سنندج

0

میزان بارش در شهرستان

ساوه

0

 

میزان بارش در شهرستان

سلامت آباد

0

میزان بارش در شهرستان

شلمان

38.5

 

میزان بارش در شهرستان

سقز

0

میزان بارش در شهرستان

منجيل

0

 

میزان بارش در شهرستان

کامیاران

0

میزان بارش در شهرستان

رشت

23.5

 

میزان بارش در شهرستان

بانه

0

میزان بارش در شهرستان

هشتپر

37.5

 

میزان بارش در شهرستان

دهگلان

0

میزان بارش در شهرستان

تير تاش

39.5

 

میزان بارش در حوزه آبریز

سد اكباتان

0

میزان بارش در شهرستان

ريگ چشمه

94.5

 

میزان بارش در شهرستان

وسج

0

میزان بارش در شهرستان

كرد خيل

14

 

میزان بارش در شهرستان

وراينه

0

میزان بارش در شهرستان

قران طالار

106

 

میزان بارش در شهرستان

آق کهريز

0

میزان بارش در شهرستان

مياندشت (بابلسر)

93.6

 

میزان بارش در شهرستان

قهاوند

0

میزان بارش در شهرستان

سنگده

9.5

 

میزان بارش در شهرستان

خميگان

0

میزان بارش در شهرستان

پنجاب

0

 

میزان بارش در شهرستان

چهلگرد

0

میزان بارش در شهرستان

محمود آباد (شمال)

98.8

 

میزان بارش در حوزه آبریز

چشمه برم (لردكان)

0

میزان بارش در شهرستان

پل ذغال

0

 

میزان بارش در شهرستان

شهر کرد

0

میزان بارش در شهرستان

رامسر(تركرود آخوند)

43

 

میزان بارش در شهرستان

بروجن

0

میزان بارش در شهرستان

هرات بر

10.2

 

میزان بارش در شهرستان

فارسان

0

میزان بارش در شهرستان

داربکلا

133

 

میزان بارش در شهرستان

بروجرد

0

میزان بارش در شهرستان

دينار سرا

28

 

میزان بارش در حوزه آبریز

چم انجير

0

میزان بارش در شهرستان

عالم کلا

75

 

میزان بارش در شهرستان

پل دختر

0

میزان بارش در شهرستان

شير گاه

77.2

 

میزان بارش در شهرستان

درود

0

میزان بارش در شهرستان

فيروز کلا

73

 

میزان بارش در حوزه آبریز

چم زمان(ازنا)

0

میزان بارش در شهرستان

ميانه

0

 

میزان بارش در شهرستان

کشور

0

میزان بارش در شهرستان

اهر

0

 

میزان بارش در شهرستان

کوهدشت

0

میزان بارش در شهرستان

تبريز

0.4

 

میزان بارش در شهرستان

نور آباد

0

میزان بارش در شهرستان

مراغه

0

 

میزان بارش در شهرستان

مهران

0

میزان بارش در شهرستان

جلفا

2.5

 

میزان بارش در شهرستان

دهلران

0

میزان بارش در شهرستان

قلعه جوق (ماكو)

18

 

میزان بارش در شهرستان

ایلام

0

میزان بارش در شهرستان

پل نوايي (خوي)

0

 

میزان بارش در شهرستان

ايوان

0

میزان بارش در شهرستان

پل سر دشت بريسو

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

دارتوت

0

میزان بارش در شهرستان

مياندواب

0

 

میزان بارش در شهرستان

آبدانان

0

میزان بارش در حوزه آبریز

سد مهاباد

0

 

میزان بارش در شهرستان

ياسوج

0

میزان بارش در شهرستان

اشنويه

0

 

میزان بارش در شهرستان

سعد آباد

0

میزان بارش در حوزه آبریز

كمپ اروميه

0

 

میزان بارش در شهرستان

بوشهر

0

میزان بارش در شهرستان

سلماس

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

حسين آباد (سارمساقلو)

0

میزان بارش در شهرستان

قره باغ

0

 

میزان بارش در شهرستان

قروه

0

میزان بارش در شهرستان

قره ضياالدين

12

 

میزان بارش در شهرستان

خدا بنده(قیدار)

0

میزان بارش در شهرستان

پل دشت

4.5

 

میزان بارش در شهرستان

خرمدره

0

میزان بارش در شهرستان

سیه چشمه

14.5

 

میزان بارش در شهرستان

قره کهريز

0

میزان بارش در شهرستان

آلاسقل(تكاب)

0

 

میزان بارش در شهرستان

دندي

0

میزان بارش در شهرستان

پيرانشهر

0.2

 

میزان بارش در شهرستان

قلتوق

0

میزان بارش در شهرستان

شاهين دژ

0

 

میزان بارش در شهرستان

بن كوه

0

میزان بارش در شهرستان

داشبند (بوکان)

0

 

میزان بارش در شهرستان

آستانه (دامغان)

0

میزان بارش در شهرستان

مرز سرو

0

 

میزان بارش در شهرستان

خير آباد سمنان

0

میزان بارش در شهرستان

نقده

0

 

میزان بارش در شهرستان

بسطام

0

میزان بارش در حوزه آبریز

بابا رود

0

 

میزان بارش در شهرستان

طرود

0

میزان بارش در شهرستان

محكي

0

 

میزان بارش در شهرستان

دامغان

0

میزان بارش در شهرستان

روانسر

0

 

میزان بارش در شهرستان

ده صوفيان

0

میزان بارش در شهرستان

كرمانشاه

0

 

میزان بارش در شهرستان

چهار ده

0

میزان بارش در شهرستان

آران

0

 

میزان بارش در شهرستان

مجن

0

میزان بارش در شهرستان

توتشامي(گهواره)

0

 

میزان بارش در شهرستان

بيارجمند

0

میزان بارش در شهرستان

فيروزآباد(كرند )

0

 

میزان بارش در شهرستان

محمد آباد يزد

0

میزان بارش در شهرستان

قصرشيرين

0

 

میزان بارش در شهرستان

طبس

0

میزان بارش در شهرستان

هفت تپه

0

 

میزان بارش در شهرستان

ابر کوه

0

میزان بارش در حوزه آبریز

كارون سه

0

 

میزان بارش در شهرستان

اردکان

0

میزان بارش در شهرستان

گدار لندر

0

 

میزان بارش در شهرستان

بهاباد

0

میزان بارش در شهرستان

تله زنگ

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

مهدي اباد بهادران

0

میزان بارش در شهرستان

اهواز

0

 

میزان بارش در شهرستان

يزد

0

میزان بارش در شهرستان

سد شهدا

0

 

میزان بارش در شهرستان

طاشكوئيه

0

میزان بارش در شهرستان

مشراگه

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

برنطين (ميناب)

0

میزان بارش در شهرستان

ايذه

0

 

میزان بارش در شهرستان

اردبيل

0

میزان بارش در حوزه آبریز

سد دز

0

 

میزان بارش در شهرستان

اصلاندوز

12.5

میزان بارش در شهرستان

خیر آباد

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

مراوه تپه

2

میزان بارش در شهرستان

جلوگير

0

 

میزان بارش در شهرستان

گنبد كاووس

16.5

میزان بارش در شهرستان

ايدنک

0

 

میزان بارش در شهرستان

گرگان

50.5

میزان بارش در شهرستان

سپيددشت

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

سد گرگان

25

میزان بارش در شهرستان

سوسن

0

 

میزان بارش در شهرستان

تمر

4.5

میزان بارش در حوزه آبریز

تنگاب

0

 

میزان بارش در شهرستان

اراز کوسه

20.5

میزان بارش در حوزه آبریز

گوزون

0

 

میزان بارش در شهرستان

سر مو

12

میزان بارش در شهرستان

لارستان

0

 

میزان بارش در شهرستان

راميان

58

میزان بارش در شهرستان

شيراز

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

شصت کلا

12

میزان بارش در شهرستان

مادر سليمان

0

 

میزان بارش در شهرستان

بندر ترکمن

64.2

میزان بارش در شهرستان

اداره اباده

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

گلبداغ

6.5

میزان بارش در شهرستان

مزايجان بوانات

0

 

میزان بارش در شهرستان

سالاريه قم

0

میزان بارش در شهرستان

نيريز

0

 

میزان بارش در شهرستان

وشنوه

0

میزان بارش در شهرستان

بافت سلطاني

0

 

میزان بارش در شهرستان

کوه سفيد

0

میزان بارش در شهرستان

ميانده

0

 

میزان بارش در شهرستان

رودك قزوين

0

میزان بارش در شهرستان

رحمت آباد ريگان بم

0

 

میزان بارش در شهرستان

ده اروان

0

میزان بارش در شهرستان

كرمان

0

 

میزان بارش در شهرستان

بيدستان

0

میزان بارش در شهرستان

قوچان

0

 

میزان بارش در شهرستان

قزوين

0

میزان بارش در شهرستان

نيشابور

0

 

میزان بارش در شهرستان

بجنورد

0

میزان بارش در شهرستان

سبزوار

0

 

میزان بارش در شهرستان

شيروان

0

میزان بارش در شهرستان

گناباد

0

 

میزان بارش در شهرستان

نوشیروان

0

میزان بارش در شهرستان

تربت جام

0

 

میزان بارش در شهرستان

غلامان

15

میزان بارش در شهرستان

مشهد

0

 

میزان بارش در شهرستان

آيرقايه

1

میزان بارش در شهرستان

سرخس

0

 

میزان بارش در شهرستان

اسد آباد بيرجند

0

میزان بارش در شهرستان

فریمان

0

 

میزان بارش در شهرستان

بشرويه

0

میزان بارش در شهرستان

درگز

0

 

میزان بارش در شهرستان

فتح آباد فردوس

0

میزان بارش در شهرستان

درونه

0

 

میزان بارش در شهرستان

بنرک

0

میزان بارش در شهرستان

جنت آباد

0

 

میزان بارش در شهرستان

نهبندان

0

میزان بارش در شهرستان

مزينان

0

 

میزان بارش در شهرستان

خونيک عليا

0

میزان بارش در حوزه آبریز

فدک

0

 

میزان بارش در حوزه آبریز

دربند سنخواست

0

میزان بارش در شهرستان

کرات

0

 

میزان بارش در شهرستان

ورامين

0

میزان بارش در شهرستان

چناران

0

 

میزان بارش در شهرستان

شبستر

0

میزان بارش در شهرستان

كاشان

0

 

میزان بارش در شهرستان

آباده طشك

0

میزان بارش در شهرستان

كوچري

0

 

میزان بارش در شهرستان

كازرون

0

میزان بارش در شهرستان

اصفهان

0

 

میزان بارش در شهرستان

جهرم

0

میزان بارش در حوزه آبریز

مقصود بيك

0

 

میزان بارش در شهرستان

سپیدان

0

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1392ساعت 11:41  توسط مهدی بستانی | 

رتبه بارندگی شهر در کشور

شهر مراکز استان

متوسط جمع بارش سالانه

1

رشت

۱۳۵۹٫۰

2

یاسوج

۸۶۴٫۹

3

ساری

۷۸۹٫۲

4

ایلام

۶۱۶٫۰

5

گرگان

۶۰۱٫۰

6

خرم آباد

۵۰۹

7

سنندج

۴۵۸٫۴

8

کرمانشاه

۴۴۵٫۱

9

تهران (شمیران)

۴۲۶٫۰

10

شیراز

۳۴۶

11

اراک

۳۴۱٫۷

12

ارومیه

۳۴۱

13

شهر کرد

۳۲۱٫۵

14

همدان

۳۱۷٫۷

15

قزوین

۳۱۶

16

زنجان

۳۱۳٫۱

17

اردبیل

۳۰۳٫۹

18

تبریز

۲۸۸٫۹

19

بوشهر

۲۷۹٫۱

20

بجنورد

۲۷۲٫۴

21

مشهد

۲۵۵٫۲

22

کرج

۲۴۳٫۸

23

تهران (مهرآباد)

۲۳۲٫۸

24

اهواز

۲۱۳٫۴

25

بندر عباس

۱۸۲٫۵

26

بیرجند

۱۷۰٫۸

27

کرمان

۱۵۲٫۹

28

اصفهان

۱۲۲٫۸

29

قم

۱۵۱٫۱

30

سمنان

۱۴۰٫۸

31

زاهدان

۹۰٫۶

32

یزد

۶۰٫۸

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم تیر 1392ساعت 11:42  توسط مهدی بستانی | 
میزان بارش در شهرستانهای ایران تا تاریخ 26/02/92

از مهر 91 تا بهار 92

میزان بارش در شهرستان

ارسنجان

385

میزان بارش در شهرستان

مرودشت

405.4

میزان بارش در شهرستان

آرموت

343.1

میزان بارش در شهرستان

تهران

230.5

میزان بارش در شهرستان

فيروز كوه

163.1

میزان بارش در شهرستان

نساء

536.4

میزان بارش در شهرستان

سيرا

424.5

میزان بارش در حوزه آبی

سد امير کبير

281.1

میزان بارش در شهرستان

لتيان

293.6

میزان بارش در حوزه آبی

پلور

421.1

میزان بارش در شهرستان

اراك

235

میزان بارش در شهرستان

احمد آباد ساوه

182

میزان بارش در شهرستان

شازند

440

میزان بارش در شهرستان

دليجان

155.3

میزان بارش در شهرستان

ساوه

168.1

میزان بارش در شهرستان

شلمان

750.5

میزان بارش در شهرستان

منجيل

148.2

میزان بارش در شهرستان

رشت

973.5

میزان بارش در شهرستان

هشتپر

653.4

میزان بارش در شهرستان

تير تاش

670.4

میزان بارش در شهرستان

ريگ چشمه

665

میزان بارش در شهرستان

كرد خيل

667.6

میزان بارش در شهرستان

قران طالار

491

میزان بارش در شهرستان

مياندشت (بابلسر)

794.3

میزان بارش در شهرستان

سنگده

525.1

میزان بارش در شهرستان

پنجاب

91.7

میزان بارش در شهرستان

محمود آباد (شمال)

1092.7

میزان بارش در شهرستان

پل ذغال

304.3

میزان بارش در شهرستان

رامسر(تركرود آخوند)

789.7

میزان بارش در شهرستان

هرات بر

709.5

میزان بارش در شهرستان

داربکلا

666.5

میزان بارش در شهرستان

دينار سرا

985.5

میزان بارش در شهرستان

عالم کلا

741.6

میزان بارش در شهرستان

شير گاه

703.8

میزان بارش در شهرستان

فيروز کلا

623

میزان بارش در شهرستان

ميانه

184.9

میزان بارش در شهرستان

اهر

173.5

میزان بارش در شهرستان

تبريز

193.4

میزان بارش در شهرستان

مراغه

311.7

میزان بارش در شهرستان

جلفا

160.4

میزان بارش در شهرستان

قلعه جوق (ماكو)

265.5

میزان بارش در شهرستان

پل نوايي (خوي)

228.5

میزان بارش در شهرستان

پل سر دشت بريسو

642.3

میزان بارش در شهرستان

مياندواب

269

میزان بارش در حوزه آبی

سد مهاباد

354.5

میزان بارش در شهرستان

اشنويه

406

میزان بارش در حوزه آبی

كمپ اروميه

333

میزان بارش در شهرستان

سلماس

259.5

میزان بارش در شهرستان

قره باغ

220

میزان بارش در شهرستان

قره ضياالدين

264.5

میزان بارش در شهرستان

پل دشت

173

میزان بارش در شهرستان

سیه چشمه

248

میزان بارش در شهرستان

آلاسقل(تكاب)

395

میزان بارش در شهرستان

پيرانشهر

700.4

میزان بارش در شهرستان

شاهين دژ

260

میزان بارش در شهرستان

داشبند (بوکان)

316.1

میزان بارش در شهرستان

مرز سرو

371.5

میزان بارش در شهرستان

نقده

318.5

میزان بارش در حوزه آبی

بابا رود

275.5

میزان بارش در شهرستان

محكي

388.5

میزان بارش در شهرستان

روانسر

427.8

میزان بارش در شهرستان

كرمانشاه

357.5

میزان بارش در شهرستان

آران

298

میزان بارش در شهرستان

توتشامي(گهواره)

508.2

میزان بارش در شهرستان

فيروزآباد(كرند )

423

میزان بارش در شهرستان

قصرشيرين

411

میزان بارش در شهرستان

هفت تپه

366.2

میزان بارش در حوزه آبی

كارون سه

669.5

میزان بارش در شهرستان

گدار لندر

544.5

میزان بارش در شهرستان

تله زنگ

605.3

میزان بارش در شهرستان

اهواز

246.2

میزان بارش در شهرستان

سد شهدا

421.5

میزان بارش در شهرستان

مشراگه

260.5

میزان بارش در شهرستان

ايذه

617.7

میزان بارش در حوزه آبی

سد دز

480

میزان بارش در شهرستان

خیر آباد

389

میزان بارش در شهرستان

جلوگير

544.3

میزان بارش در شهرستان

ايدنک

501.3

میزان بارش در شهرستان

سپيددشت

474

میزان بارش در شهرستان

سوسن

626.5

میزان بارش در حوزه آبی

تنگاب

387

میزان بارش در حوزه آبی

گوزون

235.3

میزان بارش در شهرستان

لارستان

120.6

میزان بارش در شهرستان

شيراز

431.8

میزان بارش در شهرستان

مادر سليمان

371

میزان بارش در شهرستان

اداره اباده

202.2

میزان بارش در شهرستان

مزايجان بوانات

293

میزان بارش در شهرستان

نيريز

167

میزان بارش در شهرستان

بافت سلطاني

190.5

میزان بارش در شهرستان

ميانده

175.5

میزان بارش در شهرستان

رحمت آباد ريگان بم

57.5

میزان بارش در شهرستان

كرمان

165.5

میزان بارش در شهرستان

قوچان

201.75

میزان بارش در شهرستان

نيشابور

216.5

میزان بارش در شهرستان

سبزوار

142.5

میزان بارش در شهرستان

گناباد

123.5

میزان بارش در شهرستان

تربت جام

122.3

میزان بارش در شهرستان

مشهد

179.7

میزان بارش در شهرستان

سرخس

137

میزان بارش در شهرستان

فریمان

162

میزان بارش در شهرستان

درگز

203

میزان بارش در شهرستان

درونه

95.5

میزان بارش در شهرستان

جنت آباد

109.5

میزان بارش در شهرستان

مزينان

105.5

میزان بارش در حوزه آبی

فدک

125

میزان بارش در شهرستان

کرات

125.5

میزان بارش در شهرستان

چناران

152.2

میزان بارش در شهرستان

كاشان

118.5

میزان بارش در شهرستان

كوچري

272.5

میزان بارش در شهرستان

اصفهان

145.5

میزان بارش در حوزه آبی

مقصود بيك

184

میزان بارش در حوزه آبی

جندق

103.5

میزان بارش در شهرستان

نيستانک

92.5

میزان بارش در شهرستان

ميمه و وزوان

165

میزان بارش در شهرستان

ورزنه

146.5

میزان بارش در شهرستان

قلعه شاهرخ

336.1

میزان بارش در شهرستان

اسکندري

350.5

میزان بارش در شهرستان

برزوک

220.5

میزان بارش در شهرستان

چاه بهار

194

میزان بارش در حوزه آبی

سد بمپور

78

میزان بارش در شهرستان

هوشك سروان

69.9

میزان بارش در شهرستان

زاهدان

68

میزان بارش در شهرستان

زابل

26.5

میزان بارش در شهرستان

مريوان

789.8

میزان بارش در شهرستان

سنندج

284.8

میزان بارش در شهرستان

سلامت آباد

214.9

میزان بارش در شهرستان

سقز

430.5

میزان بارش در شهرستان

کامیاران

393.3

میزان بارش در شهرستان

بانه

725.5

میزان بارش در شهرستان

دهگلان

204.5

میزان بارش در حوزه آبی

سد اكباتان

277.5

میزان بارش در شهرستان

وسج

336

میزان بارش در شهرستان

وراينه

433.5

میزان بارش در شهرستان

آق کهريز

219.5

میزان بارش در شهرستان

قهاوند

221

میزان بارش در شهرستان

خميگان

235.5

میزان بارش در شهرستان

چهلگرد

1178.5

میزان بارش در حوزه آبی

چشمه برم (لردكان)

598.5

میزان بارش در شهرستان

شهر کرد

358.7

میزان بارش در شهرستان

بروجن

340.2

میزان بارش در شهرستان

فارسان

496.9

میزان بارش در شهرستان

بروجرد

395.5

میزان بارش در حوزه آبی

چم انجير

346.5

میزان بارش در شهرستان

پل دختر

425

میزان بارش در شهرستان

درود

468

میزان بارش در حوزه آبی

چم زمان(ازنا)

364.5

میزان بارش در شهرستان

کشور

769

میزان بارش در شهرستان

کوهدشت

364.5

میزان بارش در شهرستان

نور آباد

438

میزان بارش در شهرستان

مهران

248.4

میزان بارش در شهرستان

دهلران

319.4

میزان بارش در شهرستان

ایلام

206.8

میزان بارش در شهرستان

ايوان

373.9

میزان بارش در حوزه آبی

دارتوت

253.7

میزان بارش در شهرستان

آبدانان

723.2

میزان بارش در شهرستان

ياسوج

796

میزان بارش در شهرستان

سعد آباد

397

میزان بارش در شهرستان

بوشهر

205.1

میزان بارش در حوزه آبی

حسين آباد (سارمساقلو)

179.7

میزان بارش در شهرستان

قروه

160.5

میزان بارش در شهرستان

خدا بنده(قیدار)

308.5

میزان بارش در شهرستان

خرمدره

184

میزان بارش در شهرستان

قره کهريز

182

میزان بارش در شهرستان

دندي

242.2

میزان بارش در شهرستان

قلتوق

361.5

میزان بارش در شهرستان

بن كوه

92

میزان بارش در شهرستان

آستانه (دامغان)

99.5

میزان بارش در شهرستان

خير آباد سمنان

98

میزان بارش در شهرستان

بسطام

140.8

میزان بارش در شهرستان

طرود

84

میزان بارش در شهرستان

دامغان

67.5

میزان بارش در شهرستان

ده صوفيان

203.5

میزان بارش در شهرستان

چهار ده

90

میزان بارش در شهرستان

مجن

219.5

میزان بارش در شهرستان

بيارجمند

116.1

میزان بارش در شهرستان

محمد آباد يزد

87.2

میزان بارش در شهرستان

طبس

54.5

میزان بارش در شهرستان

ابر کوه

108.3

میزان بارش در شهرستان

اردکان

127.5

میزان بارش در شهرستان

بهاباد

96.5

میزان بارش در حوزه آبی

مهدي اباد بهادران

70

میزان بارش در شهرستان

يزد

83.9

میزان بارش در شهرستان

طاشكوئيه

156

میزان بارش در حوزه آبی

برنطين (ميناب)

271.7

میزان بارش در شهرستان

اردبيل

152.4

میزان بارش در شهرستان

اصلاندوز

158.6

میزان بارش در حوزه آبی

مراوه تپه

329.5

میزان بارش در شهرستان

گنبد كاووس

545.5

میزان بارش در شهرستان

گرگان

608.5

میزان بارش در حوزه آبی

سد گرگان

400.1

میزان بارش در شهرستان

تمر

572.5

میزان بارش در شهرستان

اراز کوسه

660.5

میزان بارش در شهرستان

سر مو

633

میزان بارش در شهرستان

راميان

1171

میزان بارش در حوزه آبی

شصت کلا

692

میزان بارش در شهرستان

بندر ترکمن

626

میزان بارش در حوزه آبی

گلبداغ

781.8

میزان بارش در شهرستان

سالاريه قم

150.5

میزان بارش در شهرستان

وشنوه

196.7

میزان بارش در شهرستان

کوه سفيد

119.1

میزان بارش در شهرستان

رودك قزوين

145

میزان بارش در شهرستان

ده اروان

285

میزان بارش در شهرستان

بيدستان

259

میزان بارش در شهرستان

قزوين

259.2

میزان بارش در شهرستان

بجنورد

162.3

میزان بارش در شهرستان

شيروان

129

میزان بارش در شهرستان

نوشیروان

195

میزان بارش در شهرستان

غلامان

290.7

میزان بارش در شهرستان

آيرقايه

308

میزان بارش در شهرستان

اسد آباد بيرجند

141

میزان بارش در شهرستان

بشرويه

82.5

میزان بارش در شهرستان

فتح آباد فردوس

186

میزان بارش در شهرستان

بنرک

229.5

میزان بارش در شهرستان

نهبندان

54.8

میزان بارش در شهرستان

خونيک عليا

144

میزان بارش در حوزه آبی

دربند سنخواست

130.2

میزان بارش در شهرستان

ورامين

122.8

میزان بارش در شهرستان

شبستر

251.9

میزان بارش در شهرستان

آباده طشك

306.5

میزان بارش در شهرستان

كازرون

491.5

میزان بارش در شهرستان

جهرم

221.4

میزان بارش در شهرستان

سپیدان

604.4

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391ساعت 16:0  توسط مهدی بستانی | 

نام ایستگاه سینوپتیک

سال زراعی

88-89

سال زراعی

89-90

سال زراعی

90-91

امسال تا تاریخ

 22/11/91

میزان بارش شیراز

 ۲۳۶

 ۲۲۳

 ۲۸۶

288

میزان بارش ارسنجان

 ۲۳۰

 ۱۹۵

 ۳۰۹

255

میزان بارش سعادتشهر

 ۱۹۸

 ۱۸۵

 ۳۰۲

245

میزان بارش آباده طشک

 

 

 

170

میزان بارش لارستان

 

 

 

69

میزان بارش آباده اقلید

 ۱۲۲

 ۱۰۳

 ۱۱۱

97

میزان بارش نی ریز

 ۱۱۵

 ۱۵۸

 ۱۴۰

69

میزان بارش کازرون

 

 

 ۴۰۰

404

میزان بارش بوانات مزیجان

 ۱۲۳

 ۱۳۸

 ۲۷۸

181

میزان بارش جهرم

 

 ۳۰۴

 ۱۸۷

147

میزان بارش سپیدان برغان

 ۵۶۵

 ۵۸۴

 ۸۶۸

427

میزان بارش فیروزآباد )سد

 

 ۳۱۵

 ۳۴۵

---

میزان بارش داراب )سد

 

 ۲۷۲

 ۱۶۷

--

میزان بارش تهران

 

 

 

176

میزان بارش رشت

 

 

 

771

میزان بارش مشهد

 

 

 

77

میزان بارش اصفهان

 

 

 

96

میزان بارش درود

 

 

 

375

میزان بارش اهواز

 

 

 

208

میزان بارش شهرکرد

 

 

 

247

میزان بارش زابل

 

 

 

15

میزان بارش محمودآباد

 

 

 

961

میزان بارش تبریز

 

 

 

99

میزان بارش یاسوج

 

 

 

570

میزان بارش بوشهر

 

 

 

180

میزان بارش سنندج

 

 

 

210

میزان بارش دامغان

 

 

 

52

میزان بارش اراک

 

 

 

151

میزان بارش کرمانشاه

 

 

 

276

میزان بارش ایلام

 

 

 

164

میزان بارش یزد

 

 

 

43

 میزان بارش چابهار

 

 

 

181

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391ساعت 14:15  توسط مهدی بستانی | 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1391ساعت 10:35  توسط مهدی بستانی | 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آبان 1391ساعت 19:40  توسط مهدی بستانی | 
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آبان 1391ساعت 19:39  توسط مهدی بستانی | 

میزان بارش شهرهای ایران

15/09/91
تا
16/09/91

16/09/91
تا
17/09/91

20/09/91
تا
21/09/91

21/09/91
تا
22/09/91

22/09/91
تا
23/09/91

23/09/91
تا
24/09/91

24/09/91
تا
25/09/91

جهرم

8

8.5

0

3.5

0

0

0

قیر و کارزین

13.5

5

12.5

6

0

0

0

فیروز آباد

16

1.5

9

20

0

0

0

میرجاوه

0

0

5

0

0

0

0

استهبان

0

0

4

3.7

0

0

0

برازجان

3

0

17

2.7

0

0

0

نورآباد ممسنی

21

8.5

10

26

0

0

0

ارسنجان

5

1.5

5.5

24

0

0

0

مرودشت

3

5.3

6.6

17

0

0

0

سپیدان

26

11

4.4

31.5

0

0

0

بوانات

2

2.5

3.5

13.3

0

0

0

سی سخت

25

14.5

4

22

0

0

0

آغاجری

2.5

0

18

3.3

0

0

0

اهواز

11.5

0

17.5

1

0

0

0

سمیرم

14

18.5

1

19

0

0

0

میبد

0

0

5.5

9

0

0

0

لالی

45

0

14.5

1.5

0

0

0

سامان

2.5

10

2

14.5

0

0

0

نجف آباد

1

0

5

13

0

0

0

بروجن

0.5

0.5

2.5

19

0

0

0

ایذه

51

1.5

11.5

110

0

0

0

مورچه خورت

5

1

4

7.6

0

0

0

بندر دیر

--

2.5

---

----

0

0

0

میمه

4.3

4

0.5

9.5

0

0

0

درود

11

3.5

6.5

2

0

0

0

کوهدشت

19

1

9

1

0

0

0

رزن همدان

1.5

3

5.5

6.5

0

0

0

ساوه

1

0

7

4.5

0

0

0

هشتگرد

7.3

2

3.5

25

0

0

1

ماسوله

7

0

5

5.7

0

0

17

رشت

0

0

12

21

0

1.5

44

عسلویه

0.5

7.5

0

8.5

0

0

0

جم

7

4

0

12

0

0

0

زنجان

2

--

0.5

0.5

0

0

0

کیش

0

4.5

0

0

0

0

0

قشم

0

3

0

0

0

0

0

جزیره سیری

0

0

0

0

0

0

1.5

ایرانشهر

0

0

0

0

0

0

0

میناب

0

11

0

0

0

0

0

بندرعباس

0

20

0

0

0

0

0

لار

0

3

0

0

0

0

0

خاش

0

0

0

0

0

0

0

نی ریز

0

0

0

0.5

0

0

0

فراشبند

8

0

1

8

0

0

0

حاجی آباد(بندر

0

2

0

0

0

0

0

داراب

0

4.5

0

6

0

0

0

کازرون

12

3.5

10

28

0

0

0

فسا

2.5

0

0.5

13.6

0

0

0

بوشهر

6

0

3

0

0

0

0

ده بید

6

4

5.5

27

0

0

0

زاهدان

0

0

0

1

0

0

0

شیراز

4

2.2

17

23.5

0

0

0

زرقان

1

3.5

15

22

0

0

0

درودزن

16

8.6

14

22

0

0

0

خارک

0.5

0

4.5

0

0

0

0

دهدشت

28

22

9

16

0

0

0

یاسوج

26

22

12

28

0

0

0

امیدیه

5

0

5

5

0

0

0

اقلید

0

2

2

50

0

0

0

اصفهان

1

0

4

11

0

0

0

بستان

5

0

1

0

0

0

0

کوهرنگ

41

17

48

43

0

0

0

پلدختر

8

0

1.5

0

0

0

0

مهران

10.5

0

0

0

0

0

0

ایلام

2

5

0

5

0

0

0

همدان

2

0

1

3.5

0

0

0

بندرانزلی

0

0

0

8

0

19.5

46

یزد

1

3

0

2.5

0

0

0

دهلران

1

0

1

0

0

0

0

 سرآرود

0

----

7

 

0

0

0

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 21:38  توسط مهدی بستانی | 

میزان بارش شهرهای ایران

29/8/91
تا

 30/8/91

میزان بارندگی از

30/8/91 لغایت

 01/09/91

میزان بارندگی از03/09/91 لغایت

 04/09/91

میزان بارندگی از04/09/91 لغایت

 05/09/91

میزان بارش از 05/09/91

لغایت

06/09/91

میزان بارش از 06/09/91

لغایت

07/09/91

15/09/91
تا
16/09/91

جهرم

4

0

0

3

4.5

 

12

8

قیر و کارزین

7

0

0

5.5

4.5

9.5

13.5

فیروز آباد

8.5

0

6.5

8.5

5.2

20

16

میرجاوه

0

0

0

0

0

0

0

استهبان

.5

0

0

1.5

1

45.5

0

برازجان

18

0

30

59

29.2

118

3

نورآباد ممسنی

35

1.5

13

24

23

46

21

ارسنجان

10

0

1

11.5

5.4

23

5

مرودشت

16

0

2

18

8.4

65

3

سپیدان

28

1

17.5

19

6.5

-

26

بوانات

3

0

0

2

0

57

2

سی سخت

30

11

19

10.5

12

49

25

آغاجری

37

2

 

0

6

38.5

2.5

اهواز

31

0

28.5

0

42

2

11.5

سمیرم

10

2.5

37

6.5

2

49

14

نجف آباد

5

3

14.5

0.5

3.6

17

1

بروجن

4

4

16

6.5

2

20

0.5

کوهدشت

5.5

0.5

10

0.5

0

0

19

ماسوله

15

8

 

0

1.2

11

7

رشت

20

7

6.5

0.5

.5

20

0

عسلویه

10

7.3

 

 

1

27

0.5

جم

11

4.3

4

25

8

5.5

7

زنجان

5.5

3

3

0

2

.5

2

کیش

8.3

0.5

 

0

0

23.5

0

ایرانشهر

15.6

0

 

0

0

0

0

میناب

22

6

 

0

0

32

0

بندرعباس

32

23

0

0

0

5

0

لار

26

3.4

0

0.5

0

9

0

خاش

6

0

 

 

0

0

0

نی ریز

11

0

0

2

0

33

0

فراشبند

13

0

11.5

 

2.5

7

8

حاجی آباد(بندر

15

2

0

0

0

10.5

0

داراب

14

0

0

0

1.5

18

0

کازرون

22

2

21.5

33.5

39.5

58

12

فسا

22

0

0

0.5

2.5

29

2.5

بوشهر

26

40

30

20

6.5

27

6

ده بید

10

1.5

0.5

6.5

4

55

6

زاهدان

0

0

0

0

0

0

0

شیراز

19

0.5

2.5

15

19.5

32

4

زرقان

11.5

0

0

19

15

59

1

درودزن

11.2

0

7

21

7.5

64

16

خارک

19

4

6.3

81

30.5

125

0.5

دهدشت

33

7

51

6

10.3

-

28

یاسوج

24

12.5

24

8.5

11.3

65

26

امیدیه

37

3

15

1

12.4

-

5

اقلید

4

0

0.5

1

.5

42

0

اصفهان

4

4

14

0.5

0

10

1

بستان

63

2

 

 

8.5

0

5

کوهرنگ

14

6

51

4

13

66

41

پلدختر

13

0

6

1

0

0

8

مهران

7

0

13

0

0

5

10.5

ایلام

12

0

28

0.5

5

0

2

همدان

7

0

 

 

2.5

0

2

بندرانزلی

94

14

 

 

7.7

33

0

قشم

 

24.5

0

0

21

6.5

0

جزیره سیری

 

8

 

 

0

0

0

یزد

 

9.5

 

4

-

18

1

دهلران

 

29

 

 

0

-

1

 سرآرود

 اطلاعات نیست

 اطلاعات نیست

21

 

-

.5

0

میبد

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

6

0

-

-

0

لالی

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

28

0

36

2

45

سامان

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

25

28.5

-

-

2.5

ایذه

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

48

4

-

4

51

مورچه خورت

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

24

0.5

2

4

5

بندر دیر

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

34.5

91

-

-

--

میمه

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

16

0

-

3

4.3

درود

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

10

1.5

-

7.5

11

ازنا

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

14

0

-

1

19.5

سنقر

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

20

0

0

0

0

ایوان

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

25

12

17

1.5

9

نطنز

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

18.5

3

.5

2

0

رزن همدان

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

6

0

1.5

14

1.5

ساوه

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

7.5

0.5

1

8.5

1

هشتگرد

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

4

0.5

.5

20

7.3

محلات

اطلاعات نیست

اطلاعات نیست

16.5

0.5

1.5

-

3

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام شهریور 1391ساعت 17:38  توسط مهدی بستانی | 
ميزان بارندگي در تهران, ميزان بارندگي تهران , ميزان بارندگي در شهرستانهاي کشور, ميزان بارندگي در ایران در سال ۱۳۹۱ , جدول ميزان بارندگي برف و باران در شهرهای ایران,ميزان بارندگي اصفهان , ميزان بارندگي , هواشناسي , ميزان بارندگي در رشت در سال ۱۳۹۱

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم شهریور 1391ساعت 10:37  توسط مهدی بستانی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
مجله بهداشت زنان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر 1392
تیر 1392
بهمن 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
پیوندها
هواشناسی فارس
سازمان هواشناسی ایران
مرکز هوای فارس
مجله بهداشت زنان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM